KPR z nowym zarządem rozpoczyna trzeci rok działalności