Branża komunikacji marketingowej na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych. Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji